9/30/2012

Bio Kontrast - filmer hösten 2012


Torsdag 4/10 kl. 19.00 


Lördag 6/10 kl.14.00


Ttorsdag  18/10 kl. 19.00


Lördag 27/10 kl.14.00


Torsdag  1/11 kl. 19.00


Torsdag 15/11 kl. 19.00


 Torsdag 29/11 kl. 19.00


Priser:
Matinéföreställningar: 20 kr
Kvällsföreställningar: vuxna 60 kr, skolungdom 40 kr

Vill du bli medlem i Edsbyns filmförening? Sätt då in 50 kr på postgiro 439 99 99-4 och meddela din e-postadress eller adress. 
Kontakt: anette.helgessson@hotmail.com eller ulla-marie.nilsson@ovanaker.se

Läs mer om filmerna och boka på Röda Kvarn Edsbyns hemsida!

Inga kommentarer: